Xavi Paz

Portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Molins de Rei

Xavi Paz - Portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Molins de Rei

Protegir les famílies, crear ocupació

Novembre és el moment de debatre i aprovar els futurs ingressos i despeses de l’Ajuntament pel proper any. Traduït en llenguatge del Ple municipal, és el moment d’aprovar les ordenances fiscals i el pressupost del 2013. El Govern Municipal estava en disposició d’aprovar els dos punts el passat dimarts, tot i que finalment només varem aprovar les ordenances fiscals. L’oposició va demanar més temps per estudiar el pressupost (ja no recorden quan el donaven ells ¡¡¡).

El context econòmic en el que hem hagut d’elaborar aquestes propostes són les pitjors possibles: pèrdua del poder adquisitiu de les famílies, l’atur més alt de la nostra història i la debilitació de l’estat del benestar. A aquests aspectes cal afegir l’impacte sobre les finances municipals de l’augment de l’IVA decretat pel Govern Rajoy (més de 225.000 euros anuals), la constant disminució dels ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya (més de 350.000 euros) i el fet que el finançament municipal mai s’ha resolt i arrossega un dèficit històric.

En aquest panorama el marge d’actuació del Govern es redueix de forma significativa. Amb tot, hem proposat unes ordenances que aprofundeixen en la justícia, pensades per les famílies, que garanteixen els serveis municipals i fetes amb el màxim rigor.

Les famílies no pagaran més per les llars d’infants ni l’escola de música dels seus fills ni tampoc pel serveis d’atenció domiciliària dels avis. També hem ampliat les bonificacions de l’impost de plusvàlua i ampliem fins a 3.000 euros l’import de garantia en casos de fraccionament de deutes. Els impostos que incrementem, com ara el IBI, ho fem molt per sota de l’IPC català.

Alhora, cal incentivar la creació de llocs de treball per frenar l’espiral dramàtica d’atur que patim. Per això, tots aquells que creïn llocs de treball a la vila i contractin aturats es beneficiaran de bonificacions en les taxes. Alhora, també hem ampliat els avantatges al comerç local, un dels nostres motors econòmics.

En aquest context tan difícil que vivim i amb la incertesa per les properes eleccions, el tren del govern municipal segueix funcionant, segueix complint els compromisos amb els molinencs. Tenim una fulla de ruta clara, avaluable, explicada amb tota claredat i sobre la que volem retre comptes de forma constant. La propera estació: el pressupost del 2013.

Category: Molins de Rei